Organická chemie

Halogenuhlovodíky, substituční a eliminační reakce

Názvosloví a reakce halogenuhlovodíků se zaměřením na eliminační (E1 a E2) a substituční reakce (Sn1 a Sn2).

3 hodiny
Navazuje na Stereochemii.

Názvosloví halogenderivátů 9 m

Jak se pojmenovávají organické sloučeniny obsahující halogen?

Nukleofilita a bazicita 13 m

Jak poznáme, zda je látka dobrý nukleofil nebo dobrá báze? Některé látky mohou být obojí, jiné jsou zase dobré pouze v jednom. Určení těchto vlastností pak bude klíčové pro substituční a eliminační reakce.

Mechanismus SN1 reakce 12 m

Mechanismus monomolekulární nukleofilní substituce (SN1 reakce).

Sn1 mechanismus: stereochemie 6 m

Na příkladu si vysvětlíme stereochemii Sn1 substitučních reakcí.

Karbokationty a přesmyky 11 m

Když uhlíkový řetězec ztratí elektron, vznikne karbokation. Vysvětlíme si, jak se liší reaktivity různých karbokationtů na základě tzv. hyperkonjugace.

Vliv rozpouštědla na Sn1 a Sn2 reakce 11 m

Vliv rozpouštědla na průběh substitučních Sn1 a Sn2 reakcí.

Mechanismus E1 eliminace 13 m

Vysvětlení mechanismu monomolekulární eliminace.

E1 eliminace: regioselektivita a stereoselektivita 10 m

Již víme, čím se vyznačují E1 eliminace. Pojďme si ukázat, které produkty nám touto reakcí budou přednostně vznikat.

Mechanismus E2 eliminace 7 m

Vysvětlení mechamismu bimolekulární eliminace.

Regioselektivita E2 eliminace 8 m

Jaké polohové izomery budou přednostně vznikat při E2 eliminaci? Stačí použít Zajcevovo pravidlo!

Stereospecificita E2 eliminace 8 m

Jaké geometrické izomery se budou přednostně tvořit při E2 eliminaci?

Stereoselektivita E2 eliminace 12 m

Stereoselektivita E2 eliminačních reakcí a její důvod.

E2 eliminace: substituované cyklohexany 13 m

Příklady E2 eliminací na substituovaných cyklohexanech.

Jak rozpoznat, jestli nastane Sn1, Sn2, E1 nebo E2 9 m

Jak máme poznat, zda daný alkylhalogenid bude upřednostňovat substituci nebo eliminaci? A jestli bude mono- nebo bimolekulární? Zde si to ukážeme pro primární a terciální alkylhalogenidy.

Jak rozpoznat, jestli nastane Sn1, Sn2, E1 nebo E2 - 2. část 11 m

Toto video doplňuje předchozí. Ukážeme si, jaké reakce budou preferovány u sekundárních alkylhalogenidů.