Organická chemie

Alkeny a alkyny

Uhlovodíky s násobnými vazbami. Příprava a reakce.

60 minut
Navazuje na Stereochemii.

Názvosloví alkenů 8 m

Jak se pojmenovávají uhlovodíky, které obsahují dvojnou vazbu?

Cis/trans izomerie 5 m

Jak určit cis/trans konfiguraci dvojné vazby?

Cis/Trans a E/Z názvosloví alkenů 6 m

K čemu je dobré Cis/Trans a E/Z názvosloví alkenů?

Příklad na E/Z názvosloví alkenů 6 m

Ukázka pojmenování dvou alkenů pomocí E a Z.

Alkeny - Úvod a stabilita 9 m

Co jsou to alkeny a jaké typy alkenů jsou nejvíce reaktivní?

Markovnikovovo pravidlo 9 m

Vysvětlení Markovnikovova pravidla, které určuje, která adiční reakce je více pravděpodobná.

Halogenace alkenů 8 m

Mechanismus adice halogenů na dvojnou vazbu.

Příprava alkynů 7 m

Příprava alkynů E2 eliminací z dihalogenderivátů.