Organická chemie

Aldehydy, ketony a karboxylové kyseliny

Organické sloučeniny s funkční skupinou obsahující kyslík

46 minut

Názvosloví ketonů 7 m

Základy názvosloví ketonů.

Úvod do aldehydů 5 m

Základy názvosloví, základní vlastnosti a některé významné aldehydy.

Aldolová kondenzace 12 m

Mechanismus aldolové kondenzace

Úvod do karboxylových kyselin 8 m

Základy karboxylových kyselin a vysvětlení jejich kyselosti.

Názvosloví karboxylových kyselin 5 m

Vysvětlení základního názvosloví karboxylových kyselin.

Amidy, anhydridy, estery a acyl chloridy 9 m

Jaké jsou běžné deriváty karboxylových kyselin?