Organická chemie

Aromatické sloučeniny

Názvosloví, reakce a vlastnosti aromatických sloučenin, jako je například benzen.

2 hodiny

Úvod do názvosloví derivátů benzenu 7 m

Názvosloví jednoduchých derivátů benzenu.

Názvosloví derivátů benzenu 2 11 m

Názvoslovné principy pojmenování derivátů benzenu podle IUPAC.

Aromatická stabilita I 6 m

Jak se projevuje aromaticita benzenu?

Aromatická stabilita II 10 m

Proč není cyklooktatetraen aromatický, ale naopak jeho kationt ano?

Aromatická stabilita III 10 m

Aplikace pravidel aromaticity na tří- a čtyřčlenné cykly.

Aromatická stabilita IV 11 m

Jak je to s aromaticitou cyklopentadienu?

Aromatická stabilita V 9 m

Jak je to s aromaticitou u polycyklických molekul?

Aromatické heterocykly I 12 m

Jak to bude s aromaticitou, když nahradíme jeden či více atomů uhlíku jiným prvkem? Příklady pyridinu, pyrimidinu a thyminu.

Elektrofilní aromatická substituce 11 m

Vysvětlení mechanismu elektrofilní aromatické substituce.

Mechanismus elektrofilní aromatické substituce 7 m

Popis mechanismu obecné elektrofilní aromatické substituce.

Halogenace benzenu 9 m

Mechanismus elelktrofilní aromatické halogenace.

Friedelova-Craftsova acylace 9 m

Mechanismus acylace.

Friedelova-Craftsova acylace - dodatek 1 m

Dodatek k videu o Friedelově-Craftsově acylaci.

Syntéza substituovaných benzenových kruhů 1 8 m

Příklad složitější syntézy derivátu benzenu.