Organická chemie
Přihlásit se

Základy organické chemie

Jaké vazby se uplatňují v organických sloučenin?Jaká je struktura organických sloučenin a jak ji můžeme znázornit na papíře?

Tento obsah spravuje Daniel Hollas.

70 minut

Elektronová struktura 1: jednoduché vazby 7 m

Jak znázornit elektronovou strukturu jednoduchých organických sloučenin?

sp3 hybridizované orbitaly a sigma vazby 16 m

Vysvětlení jednoduchých vazeb v organických sloučeninách.

Pí vazby a sp2 hybridizované orbitaly 14 m

Jak vypadají násobné vazby v organických sloučeninách?

Elektronegativita v organické chemii 12 m

Jak můžeme určit typ vazby mezi dvěma atomy podle jejich elektronegativit?

Slabé vazebné interakce 9 m

Určování slabých vazebných sil mezi molekulami.

Zápis struktury molekul v organické chemii 7 m

Jaké jsou různé typy zápisu struktury organických molekul?

Odvození velikosti úhlů v tetraedru 5 m

V tomto videu dokážeme, proč je úhel v tetraedru 109°.