Popisná statistika

Naučíme se, jakými způsoby můžeme popsat data. Ukážeme si, co je to průměr, modus, medián, rozptyl a směrodatná odchylka.

12 minut

Průměr, medián a modus 4 m

Jaká existují měřítka střední hodnoty, jak je spočítáme a jak se mezi sebou liší?

Příklad, jak určit aritmetický průměr, medián a modus 4 m

Jaký je průměr, medián a modus v souboru čísel 23, 29, 20, 32, 23, 21, 33 a 25?

Populační rozptyl 4 m

Ukážeme si, jak určit populační rozptyl, tedy jak vyjádřit, jak moc jsou data rozptýlena okolo populačního průměru.