Evoluce a dědičnost

Fylogenetický strom

O bakteriích, virech až k člověku a jak vytvořit fylogenetický strom.

52 minut

Taxonomie a Strom života 13 m

O taxonomii jako o vědě a zařazení organismů, včetně člověka, do stromu života.

Frekvence alel 7 m

Frekvence znaků (fenotypu) se nemusí shodovat s frekvencí alel. Vysvětleno na příkladu barvy očí v populaci.

Biologické druhy 9 m

Co je a co není stejný druh. Ligři, tigoni, muly, mezci a psi.

Lidská prehistorie: Prolog 5 m

Úvod do prehistorie člověka, která začala před více než 200 000 lety. Kdo byli naši první předci? Kde žili?

Lidská prehistorie: Z (východní) Afriky 6 m

První lidé pocházejí z Afriky, pozdější přesun na další kontinenty dokládají různé nálezy.

Lidská prehistorie: Utichající bouřka 3 m

V tomto videu najdete, jak se první lidé začali odlišovat a jak vlastně osídlili americký kontinent během poslední doby ledové.

Lidská prehistorie: Zemědělství 7 m

Zemědělství otřásá světem, který v té době byl.

Lidská prehistorie: Epilog 3 m

Kdy měla počátek globalizace?