Evoluce a dědičnost

Dědičnost a genetika

Jak DNA určuje, který znak zdědí další generace a jaká pravidla má křížení?

2 hodiny

Zábava s Punnettovým čtvercem 25 m

Dihybridní křížení, nezávislý rozchod alel, neúplná dominance, kodominance a mnohočetné alely aneb začínáme s genetikou.

Hardyho-Weinbergův zákon 15 m

Vysvětlení frekvence alel a genotypů v populaci v Hardyho-Weinbergově rovnováze

Použití Hardy-Weinbergova zákona 6 m

Vypočítejte zastoupení alel v populaci.

Znaky spojené s pohlavím 14 m

Dědičné znaky spojené s naším pohlavím.

DNA 28 m

Úvod do DNA

Centrální dogma molekulární biologie 4 m

Jak spolu souvisí DNA, RNA a proteiny?

Transkripce a translace 15 m

Jak se dostaneme od informace uložené v DNA přes mRNA až k správnému poskládání aminokyselin za sebou na ribozomu? Řeč bude o dvou procesech - transkripci a translaci.

Frekvence alel 7 m

Frekvence znaků (fenotypu) se nemusí shodovat s frekvencí alel. Vysvětleno na příkladu barvy očí v populaci.

Co jsou to geny? 4 m

Zjistěte více o buňkách, chromozomech a genech obsažených ve vaší DNA.

Alely a geny 8 m

Gen může mít různé formy, které se liší mezi jedinci. Gen - barva očí, alely pro modrou, hnědou, zelenou barvu.

Co jsou SNP? 2 m

Učení o rozdílech v lidské DNA, které se jmenují SNP, a jak mohou být použity k porozumění příbuzenských vztahů mezi lidmi.

Odkud pochází vaše geny? 4 m

Zjistěte, jak se chromozomy a geny dědí z rodičů na děti.

Genetika: Co jsou to fenotypy? 2 m

Podívejte se, jak jsou vaše pozorovatelné vlastnosti nebo fenotypy výsledkem vzájemného působení mezi vašimi geny a prostředím.