Termodynamika

Kinetická teorie plynů

Vysvětlení stavového chování plynů, zvláště s důrazem na rovnici ideálního plynu.

49 minut

Molekulární teorie plynů 10 m

Vysvětlení, jak plyny vytváří tlak v nádobě a proč tlak krát objem je přímo úměrný kinetické energii molekul v nádobě.

Rovnice ideálního plynu 10 m

Ukázkový příklad na rovnici pv=nRT. Úvodní představení teploty.

Kelvinova stupnice a ideální plyn 10 m

Úvod do Kelvinovy teplotní stupnice. Řešení příkladu s použitím zákona pro ideální plyn.

Moly a ideální plyn 10 m

Vysvětlení konceptu molu a souvislost s ideálním plynem. Molární plynová konstanta.

Příklad na ideální plyn 8 m

Řešení příkladu s použítím rovnice ideálního plynu pV=nRT.