Termodynamika
Přihlásit se

Zákony termodynamiky

Vysvětlení základních termodynamických zákonů a veličin. Vnitřní energie, Gibbsova energie, entalpie a entropie - odkud se berou a k čemu jsou dobré? (tento blok není kompletní a bude průběžně doplňován)

Tento obsah spravují Daniel Hollas, Milan Ončák.

2 hodiny

První termodynamický zákon a vnitřní energie 18 m

Úvod do prvního termodynamického zákona: definice a význam vnitřní energie.

Makrostavy a mikrostavy 19 m

Vysvětlení základních pojmů statistické termodynamiky. Jaký je rozdíl mezi makrostavem a mikrostavem?

Více o vnitřní energii 14 m

Více o vnitřní energii, teplu a práci.

Termoplechovka 4 m

Jak pohánět „loďku“ svíčkou?

Práce konaná rozpínáním plynu 13 m

Jak systém koná práci rozpínáním?

PV-diagramy a objemová práce 15 m

Proč je objemová práce rovna ploše pod grafem v pV-diagramu?

Kvazistatické a reverzibilní procesy 15 m

Používání kvazistatických a reverzibilních procesů k přiblížení se rovnováze.

Důkaz: Entropie je stavová veličina 16 m

Ověření, že entropie je stavová veličina.

Maxwellův démon 13 m

Myšlenkový experiment ilustrující druhý zákon termodynamiky.

Více o entropii 9 m

Podrobnější vysvětlení toho, co je a co není entropie.

Příklad na volnou Gibbsovu energii 10 m

Výpočtem změny Gibbsovy energie určíme, zda reakce probíhá samovolně.