Přihlásit se

Účtová třída 1 - Zásoby

Charakteristika účtové třídy 1. Ocenění a pořízení zásob. Reklamace. Zálohy při pořízení zásob. Inventarizace zásob. Prodej zásob. Zásoby vlastní výroby.

0 minut