Rychlokurz světových dějin

Počátky naší kultury

Odkud vlastně pochází současné kultury? (Starověké Řecko, Persie, Indie, Čína a obchod mezi nimi. Jo a taky Řím)

66 minut
Navazuje na První civilizace.

Řekové a Peršané 11 m

Porovnáme civilizace Řecka a perské říše. Všichni máme radost, že západní kultura je potomkem právě Řecka, že? Nebo možná ne. John popisuje dvě starověké velmoci od Sókrata k Platónovi a od Dareia ke Xerxovi. A to vše bez použití záběrů z filmu 300: Bitva u Thermopyl.

Buddha a Ašóka 12 m

Bude podána zhuštěná historie Indie po Harappské kultuře a ukážeme si počátky hned dvou náboženství - hinduismu a buddhismu. Podíváme se do říše buddhistického vládce Ašóky, který, i přes buddhistickou mírumilovnost, vyhrál dost bitev.

2000 let čínské historie! Mandát nebes a Konfucius 12 m

Ukážeme si velký kus čínské historie plný císařů (a císařoven), jak byl zaznamenán konfuciánskými učenci. Dozvíme se něco o dynastiích, Konfuciovi a konfuciánské úctě k předkům. Zjistíme, jakou roli hrál mandát nebes v organizaci Číny a jak se Čína stala prvním moderním státem.

Alexandr Veliký 11 m

Proč se mu vlastně říká Veliký? Prozkoumáme různé definice "velikosti", zvláště pak ve světle současných celebrit.

Hedvábná stezka a starověký obchod 9 m

Dozvíme se o takzvané hedvábné stezce, síti, která zajišťovala výměnu slonoviny, stříbra, železa, vína a ano, taky hedvábí mezi Činou a Západem. Kromě zboží se vyměňovaly i informace a nemoci. Jak je u Johna zvykem, propojí hedvábnou stezku s naším moderním způsobem obchodu.

Římské císařství. Nebo republika. Nebo... co vlastně? 12 m

Jak se z Římské republiky stalo Římské císařství? Prsty v tom měl Julius Caesar. A byl proto na podlaze senátu 23krát bodnut. John vysvětlí přechod od městského státu k impériu v méně než 12 minutách. Senát, lid, Řím, císařský řez, juliánský kalendář i Pompeius, to vše sem patří.