Rychlokurz světových dějin

A co na to Bůh?

rané křesťanství, Byzantská říše, islám a středověká Evropa

67 minut

Křesťanství od judaismu ke Konstantinovi 11 m

Dozvíme se o historii křesťanství od počátků judaismu a vývoje monoteismu až po Pavla z Tarsu. Jak křesťanství dobylo Římskou říši za několik málo století? Probereme i Abraháma/Abrama, Smlouvu, římskou okupaci Judeje a narození, život, smrt a odkaz Ježíše Nazaretského.

Pád Římské říše... v 15. století 12 m

Západořímské říše podlehla barbarům r. 476 n.l., ale Byzantinci, kteří si říkali Římané, vládli v Konstantinopoli své Východořímské říši dalších 1000 let. Zjistíte, co prováděl císař Justinián a  dozvíte se také o starověkých sportovních výtržnostech a hipsterských barbarech.

Islám, korán a pět pilířů. A to vše bez hádek v komentářích! 12 m

Seznámíme se s historií islámu včetně zjevení Koránu Mohamedovi, pěti pilířů islámu, počátků islámského impéria, volených chalífů, hadísu, Abu Bakra a dalšího. Poznáme rozdíly mezi sunittskými a šíitskými muslimy a zjistíme, jestli bude letošní Ramadán pro vaše muslimské kamarády těžký.

Doba temna - jak temná byla? 11 m

Doba temna byla někde temnější než jinde. Zatímco Evropa skutečně měla své problémy, jiné části světa byly vcelku osvícené. Probereme evropský feudalismus, kulturní rozkvět islámského světa i vědecké a umělecké pokroky v Číně. To vše během "doby temna".

Křížové výpravy - poutě nebo svaté války? 11 m

Na křížové výpravy se evropští křesťané vydávali ve 12. a 13. století. Naše představa kruciát jako kolonizačních cest s náboženským nádechem není zcela správná. Popíšeme první čtyři výpravy a zjistíme, která byla úspěšná, která dobře míněná ale se strašlivými následky a která byla jednoduše šílená.

Mansa Musa a islám v Africe 10 m

Co se dělo v subsaharské Africe? Především obchodování, konvertování k islámu, návštěvy ibn Battúty, obchodování, krásné ženy, obchodování, působivá architektura a vzniklo několik říší  - západoafrická říše Mali, Ghanská říše a východoafrická obchodní města Mogadišu, Mombase a Zanzibaru.