Rychlokurz světových dějin

Renesance, kolonialismus a obchod s otroky

Když lidé dělají skvělé a taky vážně strašlívé věci

55 minut
Navazuje na Dobývání a obchod.

Renesance: Jak to tehdy bylo? 11 m

Evropské učení 15. a 16. století změnilo svět. Šlo o kulturní revoluci nebo spíš evoluci? Několik staletí trvající proces je pro nás ve zpětném pohledu asi působivější než pro lidi, kteří v něm žili. Dozvíte se o příčinách renesance, kdo z ní profitoval a také odkud se berou Želvy Ninja.

Kolumbovská výměna 12 m

Jak se změnil Starý Svět po objevení Nového? Evropští dobyvatelé, obchodnící a osadníci přinesli nemoci a agresivní druhy rostlin a živočichů. Zatímco původní obyvatelstvo, rostlinstvo i živočišstvo bylo vytlačováno, získal zbytek světa kukuřici, rajčata, brambory, ananas, borůvky, batáty a maniok.

Atlantický obchod s otroky 11 m

Otroctví není zábava. Kdo vymyslel, že lidé mohou vlastnit jiné lidi na základě barvy pleti? Otroctví provázelo lidskou civilizaci od počátku, ale atlantický obchod s otroky byl vrcholem (nebo dnem), brutálním a nelidským. Otroctví bylo v USA zrušeno před 150 lety. Jinde ve světě pořád existuje...

Sedmiletá válka 12 m

Sedmiletá válka, první válka globální, trvala 7, 9 nebo 23 let. Byla dost matoucí. Evropské mocnosti se utkaly na pěti kontinentech. John se zaměří na boje v Americe, v Asii a v Africe. Sedmiletá válka ovlivnila směřování britského impéria a vedla přímo k americké revoluci.

Úžasný život a podivná smrt kapitána Cooka 10 m

Probereme život a smrt objevitele Jamese Cooka. Zmapoval velkou část Tichého oceánu, vznesl nárok na Austrálii a Nový zéland a zemřel podivnou smrtí na Sandwichových ostrovech (dnes Havaj). Jak a proč zemřel je stále předmětem historických debat. Různí lidé vám dají velice odlišná vysvětlení.