Rychlokurz světových dějin

Revoluce a moderní společnost

O tom, jak se lidé bouřili proti nadvládě aristokratů, států a vůbec proti všemu.

55 minut

Čaj, daně a americká revoluce 11 m

Dozvíte se o americké revoluci a americké válce za nezávislost. Jak vedly britské daně sedmileté války k povstání? Jak byli Otcové zakladatelé ovlivnění osvícenstvím? A co se stane, když bohatí běloši převezmou vládu od bohatých bělochů a vytvoří společnost z bohatých bělochů pro bohaté bělochy?

Revoluce na Haiti 12 m

Svoboda a sebeurčení byly v 18. století populární myšlenky i pro obyvatele nejvýnosnější francouzské kolonie Saint-Domingue, kde 90 % populace tvořili otroci. Těm slova o volnosti, rovnosti a bratrství zněla dobře. Proto se povstalci, Francouzi, Britové a Španělé poprali hned ve dvou revolucích.

Velká francouzská revoluce 11 m

Jak se francouzská revoluce lišila od americké? Autoritářským režimem, gilotinou, Jakobínským terorem, mnoha ústavami nebo Napoleonem? Byla Velká francouzská revoluce dost revoluční? Jak změnila svět a jak ovlivnila další, úspěšnější revoluce?

Revoluce v Latinské Americe 13 m

Latinská Amerika byla počátkem 19. století pod nadvládou Španělska a Portugalska. I tuto rasově různorodou oblast však zasáhla vlna revolucí. Sledujte neuskutečnění snu Simóna Bolívara o Spojených Státech Jihoamerických a různě (ne)násilné revoluce v Brazílii, Mexiku, Venezuele a Argentině.

Uhlí, pára a průmyslová revoluce 4 m

Průmysová revoluce změnila životy lidí víc než všechny ostatní politické revoluce. Proč proběhla kolem roku 1750 ve Spojeném Království? Kvůli snadno dostupnému uhlí. Dozvíte se také o rozdílu mezi Jamesem Wattem a Thomasem Newcomenem.

Kapitalismus a socialismus 4 m

Z průmyslové revoluce povstal kapitalismus a v reakci na něj socialismus. A za pár set let jsme se dostali od Východoindické společnosti k iPhoneům a konzumní společnosti. Zmíníme se o průmyslovém kapitalismu, hromadné výrobě, nespokojených dělnících, Karlu Marxovi, jeho myšlenkách a jeho vousech.