Mechanika

Základy kinematiky

Zde se naučíme něco o dráze, rychlosti, zrychlení a pohybu obecně

3 hodiny

Základy fyziky 10 m

Přehledné video o tom, co se dozvíte o fyzice v dalších videích.

Úvod do vektorových a skalárních veličin 8 m

Vysvětlení rozdílu mezi skalární a vektorovou veličinou. Jako příklad jsou třeba dráha versus posun.

Výpočet průměrné rychlosti 12 m

Jednoduchý příklad výpočtu času, pokud máme zadanou dráhu a rychlost. Řešeno skalárně i vektorově.

Výpočet času 10 m

Příklad na výpočet rychlosti, počítáno vektorově i skalárně. Převod km/h -> m/s, včetně rozměrové analýzy.

Okamžitá rychlost 5 m

Jaký je rozdíl mezi průměrnou a okamžitou rychlostí? A jak okamžitou rychlost určit?

Příklad výpočtu dráhy z času a rychlosti 5 m

Jednoduchý příklad výpočtu dráhy, pokud máme zadanou rychlost a čas.

Zrychlení 9 m

Co je to zrychlení? A jak dokážet zrychlit Porsche?

Čas potřebný k vzletu letadla 8 m

Za jak dlouho vzlétne letadlo Airbus A380 při konstantním zrychlení?

Vzdálenost pro vzlet Airbusu A380 6 m

Jak dlouhá ranvej je přibližně třeba pro vzlet letadla?

Proč je ujetá vzdálenost rovna ploše pod grafem rychlosti v čase 9 m

Vysvětlení na příkladech rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného pohybu.

Průměrná rychlost při konstantním zrychlení 14 m

Výpočet průměrné rychlosti pokud je zrychlení konstantní.

Zrychlení při vzletu z letadlové lodi 14 m

Použití toho, co víme o vzletové rychlosti a délce vzletové dráhy k určení zrychlení.

Rychlost dopadu z dané výšky 12 m

Jak rychle letí předmět ve chvíli dopadu, když je uvolněn z dané výšky?

Odvození maximální výšky, do které objekt vystoupá 7 m

Odvození vzorce pro maximální dráhu objektu při vyhození kolmo vzhůru na základě času stráveného ve vzduchu.

Malé g jakožto intenzita gravitačního pole Země blízko povrchu 8 m

Pohled na g jako na intenzitu gravitačního pole Země namísto zrychlení způsobené gravitačním polem u volně padajících těles

Pohyb těles – volný pád 9 m

Příklad na volný pád. Výpočet je prováděn přes průměrnou rychlost, ne přes pohyb rovnoměrně zrychlený.

Pohyb těles – vrh svisle vzhůru a volný pád 9 m

Předchozí příklad s tím, že se jedná o volný pád kombinovaný s vrhem svisle vzhůru.

Pohyb těles – výpočet konečné rychlosti 9 m

Příklad řešení konečné rychlosti, pokud znáte vzdálenost, čas, počáteční rychlost a zrychlení?

Pohyb těles – výpočet času z dráhy 9 m

Hodíme minci z útesu. Máme zadanou dráhu, kterou urazí. Jak vypočítáme čas, po který je mince ve vzduchu?