Mechanika

Síla a Newtonovy zákony

Úvod do klasické mechaniky

51 minut

První Newtonův pohybový zákon 5 m

Základní myšlenky ukryté v prvním Newtonově pohybovém zákoně.

Druhý Newtonův pohybový zákon 7 m

Druhý Newtonův zákon nám dává vztah mezi působící silou a zrychlením objektu, na který síla působí.

Třetí Newtonův pohybový zákon 8 m

Každá akce vyvolává stejně velkou reakci opačného směru.

LeBron se ptá na 3. Newtonův zákon 4 m

Jak basketbalový míč vyvíjí sílu proti hráčově ruce?

Normálová a přítlačná síla 7 m

Jaká síla nám brání v pádu do středu Země?

Led zrychlující na nakloněné rovině 11 m

Jaké je zrychlení kostky ledu na rovině z ledu?

Třecí síla působící na nepohybující se těleso 9 m

Dřevěný kvádr zůstává v klidu díky působení třecí síly.