Mechanika
Přihlásit se

Pohyb ve dvou rozměrech

Popis složitějšího pohybu – střel, zavodních aut atd.

Tento obsah spravuje Milan Ončák.

47 minut
Navazuje na Základy kinematiky.

Celková konečná rychlost střely 8 m

Vypočet rychlosti střely

Oprava celkové konečné rychlosti střely 3 m

Oprava chyby, ke které došlo v minulém videu

Optimální úhel projektilu, 1. čast 6 m

Rozložení vektoru rychlosti do složek

Optimální úhel projektilu, 2. část 4 m

Jaký čas stráví projektil ve vzduchu?

Optimální úhel projektilu, 3. část 3 m

Horizontální vzdálenost jako funkce úhlu (a rychlosti)

Vizuální pochopení vzorce pro výpočet dostředivého zrychlení 10 m

Jak pochopit vztah dostředivého zrychlení, rychlosti a poloměru?

Minimální rychlost nutná pro projetí smyčkou 3 m

Jak rychle musíte jet, abyste bezpečně projeli smyčkou?

Řešení smyčky, část 1 6 m

Zjišťujeme minimální rychlost v horní části smyčky pro úspěšné udržení se na trati.

Řešení smyčky, část 2 5 m

Výpočet průměrné rychlosti auta, které projíždí smyčkou.