Mechanika

Pohyb ve dvou rozměrech

Popis složitějšího pohybu – střel, zavodních aut atd.

2 hodiny
Navazuje na Základy kinematiky.

Celková konečná rychlost střely 8 m

Vypočet rychlosti střely přistávající v jiné výšce. (Ke konci videa Sal udělal chybu; píše 29,03 místo 26,03 m/s. Konečná velikost rychlosti by tedy měla být 26,55 m/s Viz navazující video s opravou.)

Oprava celkové konečné rychlosti střely 3 m

Oprava chyby, ke které došlo v minulém videu.

Optimální úhel projektilu, 1. čast 6 m

Rozložení vektoru rychlosti do složek

Optimální úhel projektilu, 2. část 4 m

Jaký čas stráví projektil ve vzduchu?

Optimální úhel projektilu, 3. část 3 m

Horizontální vzdálenost jako funkce úhlu (a rychlosti).

Závodní auta s konstantní velikostí rychlosti v zatáčce 5 m

Zrychlení, které mění jen směr, ale ne velikost rychlosti.

Dostředivá síla a dostředivé zychlení 11 m

Směr síly v případech kruhového pohybu konstantní úhlovou rychlostí.

Vizuální pochopení vzorce pro výpočet dostředivého zrychlení 10 m

Jak pochopit vztah dostředivého zrychlení, rychlosti a poloměru?

Optimální zatáčky na Indianapoliském rychlostním okruhu 6 m

Jak nejlépe projíždět zatáčky na závodním okruku?

Minimální rychlost nutná pro projetí smyčkou 3 m

Jak rychle musíte jet, abyste bezpečně projeli smyčkou?

Řešení smyčky, část 1 6 m

Zjišťujeme minimální rychlost v horní části smyčky pro úspěšné udržení se na trati.

Řešení smyčky, část 2 5 m

Výpočet průměrné rychlosti auta, které projíždí smyčkou.

Řešení úloh na dostředivou sílu 15 m

V tomto videu si ukážeme obecnou strategii na řešení úloh na dostředivou sílu a ukážeme si běžné omyly, kterých se lidé u takových úloh dopouštějí.

Příklad s pohybem joja po kruhové dráze 11 m

Příklad na určení dostředivé síly, kterou musí působit provázek na jojo, které se otáčí po kruhové dráze.

Bowlingová koule ve vertikální smyčce 9 m

Jak určit normálovou sílu působící na bowlingovou kouli valící se po kruhové dráze?