Mechanika

Práce a energie

Potenciální a kinetická energie, mechanická výhoda, Hookův zákon

86 minut

Úvod do práce a energie 9 m

Jaký je vztah mezí prací a energií?

Práce a energie 2 10 m

Více o práci. Úvod do kinetické a potenciální energie.

Zachování energie 10 m

Použití zákona zachování energie k pochopení, jak se potenciální energie přeměňuje na kinetickou energii.

Práce a její vztah ke kinetické energii 6 m

V tomto videu si ukážeme, jak souvisí práce s kinetickou energií.

Práce jako přenos energie 3 m

V tomto videu si vysvětlíme alternativní způsob, jak zjistit množství vykonané práce, a to tím, že zjistí, kolik energie se přeneslo.

Příklady s prací 4 m

Jak vypočítat práci v nejjednodušších případech?

Práce, energie, příklad se třením 10 m

Příklad na zachování energie, kde není všechna energie zachována.

Konzervativní síly 4 m

Jak poznat konzervativní síly? A můžeme definovat potenciální energii pro síly nekonzervativní?

Úvod do jednoduchých strojů 10 m

Ǔvod do jednoduchých strojů, momentů síly a tzv. „mechanické výhody".

Pružiny – úvod do Hookova zákona 10 m

Jak souvisí síla pružiny s její výchylkou při stlačení nebo natažení?

Potenciální energie pružiny 10 m

Pružina, zmrzlá smyčka a ještě víc! (Dokážete najít chybu, kterou jsem udělal ve výpočtu a vypočítat správný výsledek?)