Mechanika

Hybnost

Vymezení pojmu hybnost a zachování hybnosti

68 minut
Navazuje na Práci a energii.

Úvod do hybnosti 9 m

Co je to hybnost? Jednoduchý příklad zahrnující hybnost.

Příklad na hybnost: Bruslařka hází míčkem 6 m

Jednoduchý příklad na zachování hybnosti s bruslařkou a míčkem.

Moment síly 14 m

Co je to moment síly? Jak využít moment síly v příkladě týkajícím se vyrovnání houpačky?

Úvod do točivého momentu 9 m

Co je to točivý moment a jak ho spočítat?

Vektorový součin a točivý moment 10 m

Jak určit směr vektoru točivého momentu?

Vztah mezi úhlovou rychlostí a rychlostí 9 m

Jak úhlová rychlost souvisí s celkovou rychlostí

Těžiště 10 m

Úvod k výpočtu těžiště.