Mechanika
Přihlásit se

Kmitavý pohyb

Jak popsat pohyb kyvadla?

Tento obsah spravuje Milan Ončák.

30 minut

Úvod do harmonického pohybu 10 m

Pochopení pohybu závaží na pružině (s trochou diferenciálních počtů ke konci)

Harmonický pohyb. Část 2 (diferenciální počty) 10 m

Zkusíme, jestli Acos(wt) může popsat pohyb závaží na pružině pomocí substituce do diferenciální rovnice F=-kx.

Harmonický kmitavý pohyb. Část 3 (bez diferenciálního počtu) 10 m

Odvozování periody, frekvence a amplitudy harmonického kmitavého pohybu pro závaží připevněné na pružině.