Mechanika

Kmitavý pohyb

Jak popsat pohyb kyvadla?

30 minut

Úvod do harmonického pohybu 10 m

Pochopení pohybu závaží na pružině (s trochou diferenciálních počtu ke konci).

Harmonický pohyb: popis pomocí diferenciálního počtu 10 m

Zkusíme, jestli Acos(ωt) může popsat pohyb závaží na pružině pomocí substituce do diferenciální rovnice F=-kx.

Harmonický pohyb bez diferenciálního počtu 10 m

Odvozování periody, frekvence a amplitudy harmonického kmitavého pohybu pro závaží připevněné na pružině.