Mechanika

Gravitace

Jak funguje gravitace podle Newtona

Tento obsah spravuje Milan Ončák.

71 minut
Navazuje na Práci a energii.

Úvod do gravitace 16 m

Newtonův gravitační zákon nám umožnuje spočítat gravitační sílu mezi dvěma tělesy, pokud známe jejich hmotnost.

Rozdíl mezi hmotností a váhou 11 m

Vyjasnění pojmů „hmotnost“ a „váha“

Co padá rychleji, cihla nebo pírko 11 m

Co bude padat rychleji na Měsíci?

Zrychlení vzhledem ke gravitaci na vesmírné stanici 10 m

Jaké je zrychlení vzhledem ke gravitaci na vesmírné stanici.

Rychlost vesmírné stanice na orbitě 7 m

Rychlost, kterou musí vesmírná stanice udržovat, aby zůstala na orbitě.

Úvod do Newtonových gravitačních zákonů 9 m

Trochu gravitace (starší video).

Gravitace 2 8 m

Trochu více ke gravitaci (starší video).