Mechanika

Tekutiny

Základní vlastnosti tekutin, Pascalův zákon, Archimédův zákon, vztlaková síla, Bernoulliho rovnice

2 hodiny
Navazuje na Gravitaci.

Co to jsou tekutiny? 10 m

Rozdíl mezi kapalinami a plyny (obě tato skupenství patří mezi tekutiny).

Tlak v tekutinách a Pascalův zákon 10 m

„Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalinu v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný.“

Tlak v tekutině v určité hloubce 10 m

Jak tlak v tekutině závisí na hloubce, ve které se nacházíme?

Tlak v tekutinách – výška sloupce rtuti 10 m

Využití našich znalostí o tlaku v tekutinách pro vypočítání výšky sloupce rtuti.

Archimédův zákon 9 m

Úvod do Archimédova zákona a vztlakové síly.

Příklady na Archimédův zákon 10 m

Příklady zahrnující Archimédův zákon a vztlakovou sílu.

Dynamika tekutin 10 m

Úvod do studia dynamiky tekutin.

Bernoulliho rovnice, 1. část 10 m

Začátek důkazu Bernoulliho rovnice.

Bernoulliho rovnice, 2. část 10 m

Druhá část důkazu Bernoulliho rovnice, začátek příkladu s jejím použitím.

Bernoulliho rovnice, 3. část 9 m

Druhá část příkladu s použitím Bernoulliho rovnice.

Bernoulliho rovnice, 4. část 5 m

Objasnění příkladu z minulého videa.

Bernoulliho rovnice, 5. část 8 m

Příklad použití Bernoulliho rovnice pro kapalinu proudící trubicí o proměnlivém průměru.

Relativní hustota 3 m

V tomto videu David Santo Pietro vysvětluje koncept relativní hustoty a to, jak je možné ji prakticky využít.

Turbulence při vysokých rychlostech a Reynoldsovo číslo 2 m

Toto video diskutuje turbulence při vysokých rychlostech a způsob, jakým Reynoldsovo číslo dovolí stanovit rychlost, při které turbulence nastanou.

Povrchové napětí a adheze 7 m

Už jste někdy viděli odpočívat jehlu na hladině vody? Už jste se někdy dotkli zevnitř stanu, když pršelo?