Rychlokurz biologie a ekologie

Rychlokurz ekologie

Nauč se, jaké vztahy fungují mezi organismy v rámci jednoho nebo více druhů a jak působí na prostředí, ve kterém žijí.

2 hodiny
Navazuje na Rychlokurz biologie.

Historie života na Zemi 13 m

Vznik a vývoj života na Zemi a vliv prostředí na evoluci organismů.

Ekologie - úvod a populační ekologie 11 m

Úvod do ekologie a vysvětlení populační ekologie a jejích principů na případech množení komárů v USA.

Ekologie společenstev: Láska bez hranic 11 m

Soužití různých živočišných druhů je možné! Stačí založit společenstvo.

Ekologie společenstev II: Predátoři 10 m

Predátory nejsou jen lvi lovící antilopy a kočky chytající myši. Podívejte se, že býložravci, rostliny i parazité mezi ně patří.

Ekologická sukcese: Změna je dobrá 9 m

Nemusí zrovna do Země narazit obrovský asteroid, aby byly změny v prostředí pozorovatelné.

Ekosystémová ekologie: Články řetězce 10 m

Společenstvo všeho živého a neživého na daném místě a jak na sebe působí. Podívejme se na konkrétní případy.

Koloběh vody a uhlíku: Kdo recykluje, žije! 9 m

Vše na Zemi běží v cyklech, aby se naše limitované zdroje efektivně využily.

Cyklus dusíku a fosforu: Kdo recykluje, žije! 9 m

Dusík ve vzduchu a fosfor v horninách jsou velmi těžce biologicky dostupné. Jak nám v tomto pomáhají rostiny a proč vlastně dusík a fosfor potřebujeme?

Ochranářská biologie a ekologie obnovy 10 m

Napravit škody spáchané lidstvem na přírodě je nadliský výkon. Ale v poslední době se alespoň snažíme.