Molekulární a buněčná biologie

Buňky a buněčné dělení

Živé organismy se z buněk skládají nebo jsou na nich závislé (viry). V této časti se zaměříme na složení a dělení buňky.

3 hodiny

Úvod do biologie 5 m

Co všechno se dozvíte v kurzu biologie na Khanově škole?

Difuze a osmóza 19 m

Co je to koncentrace a kam směřují molekuly, pokud se její hodnota liší v různých prostředích?

Měřítko buněk 7 m

Jak jsou buňky velké ve srovnání s atomy nebo lidským vlasem?

Jádro, membrány, ribozomy, eukaryota a prokaryota 4 m

Rozdíly mezi dvěma typy buněk a jejich struktura.

Endoplasmatické retikulum a Golgiho tělísko 12 m

Od DNA až k proteinům a jejich úpravám a transferu v buňkách.

Organela 5 m

Proč a jaké organely existují v buňce?

DNA slovník: Od chromosomů k translaci proteinů 18 m

Abychom se v tom neztratili: chromosomy jsou složeny z chromatid a ty jsou zase tvořeny chromatinem. Dozvíme se také, jak probíhá replikace, transkripce a translace.

Oplození a s ním spojená terminologie: gamety, zygota, haploidní, diploidní 10 m

Vysvětlení věech pojmů na příkladu spojení spermie a vajíčka.

Diferenciace zygoty v somatické a zárodečné buňky 10 m

Jak dělením zygoty vznikají buňky mozku, plic a nebo srdce? Ze zygoty vznikají také zárodečné buňky - jíčka a spermie. Tak se na to pojďme podívat.

Mitóza, meióza a pohlavní rozmnožování 18 m

Je na čase si udělat pořádek v pořadí jednotlivých fází dělení buněk: profáze, metafáze, anafáze a telofáze. A co se během nich odehrává?

Mitotické fáze 21 m

Jakými fázemi musí buňka projít, aby vytvořila dvě své identické kopie?

Fáze meiózy 27 m

Co se odehrává v buňce, která se nakonec rozdělí na 4 pohlavní buňky nesoucí pouze polovinu genetické informace?

Embryonální kmenové buňky 20 m

Dokážou se stát jakoukoli buňkou těla a mohou být budoucností medicíny. Jejich získávání však přináší etické problémy.

Rakovina 13 m

Úvod do rakoviny aneb co se stane, když se buňka zblázní a zastaví veškeré mechanismy bránící jejímu překotnému množení.