Molekulární a buněčná biologie

Buněčné dýchání

Jak buňka získává a spotřebovává své nejcennější "energetické platidlo" - molekuly ATP aneb hlavní dráhy primárního metabolismu buněk.

88 minut

ATP: Adenosintrifosfát 6 m

Energetické platidlo v buňce s obtížnějším názvem k zapamatování. Důvody k důležitému postavení vycházejí z chemických vazeb ATP.

Úvod do buněčného dýchání 14 m

Úvod do buněčného dýchání, glykolýza, Krebsův cyklus a elektron-transportní řetězec.

Oxidace a redukce z biologické perspektivy 13 m

Zopakujte si pojmy oxidace a redukce, které znáte z chemie. Navíc se dozvíte, jak to celé souvisí s přijímáním nebo ztrátou vodíků.

Oxidace a redukce v buněčném dýchání 17 m

Oxidace a redukce v buněčném dýchání. Sloučení biologické a chemické definice oxidace a redukce.

Glykolýza 14 m

Jak z cukrů buňka získává energii? V přítomnosti kyslíku jsou produkty glykolýzy zoxidovány k získání velkého množství ATP. Malé množství ATP lze však získat i při anaerobních podmínkách.

Krebsův cyklus (cyklus kyseliny citronové) 18 m

Cyklus, kde mnohé metabolity končí i začínají. Během této dráhy dojde k tvorbě GTP a redukovaných kofaktorů, které jsou dále oxidovány.

Oxidativní fosforylace a chemiosmóza 5 m

Jak se získává velké množství ATP z redukovaných kofaktorů vytvořených během glykolýzy a Krebsova cyklu? (video částečně navazuje na předchozí video, které zatím na KŠ chybí).