Molekulární a buněčná biologie

Fotosyntéza

Kyslík, který dýcháme, je ve skutečnosti odpadním produktem při fotosyntéze. Energie, NADPH, zabudování uhlíku a přizpůsobení různému prostředí.

2 hodiny

ATP: Adenosintrifosfát 6 m

Energetické platidlo v buňce s obtížnějším názvem k zapamatování. Důvody k důležitému postavení vycházejí z chemických vazeb ATP.

Fotosyntéza 14 m

Fotosyntéza je složitý sled reakcí, díky kterým se rostliny živí pouze ze slunce, vody a oxidu uhličitého. A ještě přitom stihnou vyrábět kyslík, který tak rádi dýcháme.

Fotosyntéza: Světelné reakce 1 20 m

Detaily o fotosyntetických reakcích závislých na světle.

Fotosyntéza: světelné reakce a fotofosforylace 19 m

Detailní popis světelných reakcí a fotofosforylace, při kterých dochází ke tvorbě redukovaných kofaktorů a energie.

Fotosyntéza: Calvinův cyklus 13 m

Přestože může probíhat i za světla, obvykle se označuje jako temnostní. Oxid uhličitý je zabudován do skeletu pomocí nejrozšířenějšího enzymu na světě - Rubisco.

Fotorespirace 17 m

Rubisco je unikátní enzym, který umí navázat oxid uhličitý na substrát. Bohužel má i oxygenasovou funkci - zabudovává také kyslík a tím se energie ztrácí.

C4 Fotosyntéza 17 m

C4 Fotosyntéza: Jak se některé rostliny vyhýbají fotorespiraci?

CAM rostliny 9 m

Jak jsou schopny CAM rostliny fixovat uhlík v noci tak, aby nemusely nechávat své průduchy otevřené přes den.