Historie všeho

O čem je historie všeho?

O čem pojednává historie všeho? Krátký úvod o našem místě ve vesmíru.

36 minut

Úvod do mezníků komplexity 2 m

Povíme si, jak se vesmír stal během 8 velkých mezníků více a více komplexním, až nakonec vznikly bytosti, které o vesmíru můžou přemýšlet.

Co je to Historie všeho? 7 m

David Christian nám objasní 13,7 miliardy let dlouhou časovou osu historie všeho a multidisciplinární přístup, který je třeba k jejímu zkoumání.

Mocniny desíti 9 m

Od zemského povrchu až k hranicím vesmíru a zpět až do nitra atomu.

Historie všeho - stručný souhrn 18 m

David Christian v přednášce na konferenci TED pokrývá kompletní 13,8 miliard let dlouhou historii vesmíru v pouhých 18 minutách.