Historie všeho

Zemědělství a civilizace

Zemědělství tady nebylo odjakživa, lidé jej museli vynaleznout. Bez něj by se nyní na Zemi neuživilo 7 miliard lidí.

39 minut
Navazuje na Život.

Mezník 7: Zemědělství 3 m

Zemědělství bylo dalším mezníkem v lidských dějinách. Čím bylo tak významné?

Proč bylo zemědělství tak významné 10 m

Kde a jak vzniklo zemědělství a co to znamenalo pro lidstvo?

Přechod k zemědělství 7 m

Co vedlo lidi k tomu, aby se začali věnovat zemědělství?

Vznik prvních měst 11 m

Zemědělství vedlo k přebytku potravin, což umožnilo vznik měst.

Úvod do dějin lidstva 8 m

O co se vlastně snaží historikové? Dějiny nejsou o datech, ale o kladení si správných otázek, které nám mohou pomoci pochopit přítomnost a možná i předpovídat budoucnost.