Historie všeho

Expanze a propojení lidstva

První lidé žili v malých společenstvech a měli málo sociálních interakcí. Postupně ale rostla populace měst a rozvíjel se obchod, čímž došlo k propojení vzdálených civilizací.

36 minut

Proč civilizace expandovaly? 4 m

Expanze znamenala nová teritoria, zdroje a obyvatele.

Jak došlo k propojení světových zón? 11 m

Nové obchodní sítě způsobily prudký nárůst výměny zboží, ale také myšlenek, technologií a nemocí.

Systémy výměny a obchodu 5 m

Jak se vyvíjel obchod ve starověku? Hedvábná stezka spojovala bohaté Římany s vynalézavými Čínany.

Obnovení Pangey 4 m

Jaký vliv mělo objevení Ameriky na propojení celého světa?

Jak se zrychlila změna? 12 m

Výměna se rozšiřuje, trhy rostou a fosilní paliva tečou, způsobujíce tak převrat ve vládách a průmyslu.