Středověk v Evropě

Byzantská kultura

Byzanc měla významný vliv na architekturu a umění v Evropě

19 minut

Byzantská slonovina s archandělem 4 m

Byzantský slonovinový panel zobrazující archanděla. [525-550 n. l., slonovina, umístění: Britské muzeum]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

San Vitale, Ravenna 10 m

San Vitale je jednou z nejvýznamnějších dochovalých příkladů byzantské architektury a mozaické práce. Výstavba začala v roce 526 nebo 527 pod nadvládou Ostrogótů. Byl vysvěcen v roce 547 pod vládou Římské říše a dokončen krátce poté. Mozaiky se datují v letech 546 a 556. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Sant'Apollinare in Classe 4 m

Mozaika v apsidě, 6. století, mozaika vítězného oblouku, pravděpodobně asi 7.-12. století. [533-549 n. l., mozaika, umístění: Ravenna, Itálie]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.