Starověké umění

Starověký Egypt

Umění starověkého Egypta nebylo (většinou) určeno živým...

25 minut

Sedící písař 3 m

Socha neznámého egytského písaře nalezená v Sakkáře. [2620-2500 př. n. l., namalovaný vápenec, rozměry 44 x 35 x 53,7 cm (délka x šířka x výška), umístění: Louvre, Paříž]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Královna Teje 3 m

Sochařský portrét egytské královny Teje s korunou se dvěma pery. [cca 1355 př. n. l., zdobené tisové dřevo, výška 22,5 cm, umístění: Egyptské muzeum, Berlín]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Faraon Achnaton s manželkou Nefertiti a dětmi 5 m

Domácí oltář zobrazující Achnatona, Nefertiti a jejich tři dcery. [cca 1350 př. n. l., vápenec, výška 32,5 cm, umístění: Egyptské muzeum, Berlín]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Thutmose: Busta královny Nefertiti 4 m

Busta egytské královny Nefertiti považovaná za model, podle něhož umělec Thutmose vytvářel další umělecká díla. [cca 1340 př. n. l., vápenec a sádra, výška 50 cm, umístění: Egyptské muzeum, Berlín]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Huneferův papyrus 8 m

Huneferův papyrus je ukázkou jedné z mnoha ilustrací Knihy mrtvých. [cca 1275 př. n. l., papyrus, umístění: Britské muzeum]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Příprava papyru pro výstavu 2 m

Práce restaurátorů přípravujících papyrus z Knihy mrtvých pro výstavu Cesta posmrtným životem: Staroegyptská kniha mrtvých. Zdroj: Britské muzeum.