Starověké umění

Egejské umění

Kykladská, mínojská a krétsko-mykénská kultura.

11 minut

Mykény: "Palác" a kruh šachtových hrobů 4 m

Prohlédneme si dvě části tajemné pevnosti Mykén - domnělý palác a kruh šachtových hrobů A. [1600-1100 př. n. l., umístění: Mykény, Řecko].

Mykény: Lví brána 7 m

Masivní brána ozdobená reliéfy dvou proti sobě stojících lvů, která chránila město před dobyvateli. [1300-1250 př. n. l., vápenec, umístění: Mykény, Řecko].