Starověké umění

Starověké Řecko

Inspirativní umění nejen v oblasti architektury, sochařství a keramiky

2 hodiny

Klasické sloupové řády 11 m

Rozbor třech základních sloupových řádů antické architektury (dórský, ionský a korintský řád). Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Dipylská amfora 4 m

Obrovská amfora pocházející z pozdního geometrického období. [755-750 př. n. l., keramika, výška 1,55 m, umístění: Národní archeologické muzeum, Athény]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Dáma z Auxerre 3 m

Pohřební socha ženy známá jako "Dáma z Auxerre". [650-625 př. n. l., vápenec, vysoká 75 cm, umístění: Louvre, Paříž]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Amfora znázorňující soutěžící ve skoku dalekém 1 m

Na amfoře je zaznamenán průběh disciplíny skoku dalekého na antických Olympijských hrách. [cca 540 př. n. l., malovaná keramika, výška 42 cm, umístění: Britské muzeum]. Zdroj: Britské muzeum.

Achilles a Aias hrající hru 7 m

Amfora ztvárňuje Homérovy hrdiny, kteří během dlouhého obléhání Tróji odložili brnění a hrají hru. Autorem díla je Exekias. [540-530 př. n. l., keramika, vysoká 61,1 cm, umístění: Etruské muzeum, Vatikán]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Kylix s Dionýsem 4 m

Oboustranně malovaná mělká číše na nízké nožce s mírně pozdviženými horizontálními uchy. Autorem díla je Exekias. [cca 530 př. n. l., malovaná keramika, 30,5 x 15,6 cm (průměr x výška), umístění: Staatliche Antikensammlungen, Mnichov]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Amfora se sprinterem a bronzová soška běžící dívky 1 m

Prvním z ukázaných děl je amfora zachycující olympijského sprintera. [cca. 530-500 př. n. l., keramika, umístění: Britské muzeum]. Druhým uměleckým dílem je soška běžící dívky. [520-500 př. n. l., bronz, umístění: Britské muzeum]. Zdroj: Britské muzeum.

Východní a západní štíty Afaina chrámu 15 m

Trojúhelníkové štíty antického chrámu byly vyplněny sochami - tématem byla Trójská válka. [490-480 př. n. l., mramor, umístění: Glyptothek, Mnichov]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Diskobolos 4 m

Římská kopie ztracené bronzové sochy z antického Řecka z roku cca 450 př. n. l., jejíž autorem byl Myrón. Socha zachycuje atleta, jak hází diskem. [2. století n. l., vápenec, umístění: Palazzo Massimo alle Terme, Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Diadumenos 1 m

Římská kopie ztracené řecké bronzové sochy z období 440-430 př. n. l., jejíž autorem byl Polykleitos. Socha znázoňuje vítěžného atleta Diadumena, který si jako symbol vítězství zavazuje stuhu okolo hlavy. [118-138 n. l., mramor, výška 1,82 m, umístění: Britské muzeum]. Zdroj: Britské muzeum.

Amfora pro vítěze závodu čtyřspřeží 1 m

Amfora naplněná 40 litry olivového oleje se předávala vítězi závodu čtyřspřeží, který se konal v Athénách při příležitosti každoročního svátku Panathénaje. [410–400 př. n. l., malovaná keramika, 38 x 67,3 cm (šířka x výška), umístění: Britské muzeum]. Zdroj: Britské muzeum.

Parthenon: Sochy z východního štítu 5 m

Fragmenty soch, které zdobily štít antického chrámu Parthenonu, jehož zbytky stále stojí v Athénské akropili. [438-432 př. n. l., mramor, umístění: British muzeum, Londýn]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Parthenon: Vlys s motivem panathénajského průvodu 5 m

Pás reliéfů pod stropem, který zdobil vnitřní část vchodu do chrámu, zachycuje průvod občanů Athén při slavnostech Panathenáje. [438-432 př. n. l., mramor, umístění: British muzeum, Londýn]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Parthenon: Metopy s bojem Lapithů s kentaury 7 m

Vlys na jižní straně chrámu Parthenon je zdobený metopy s mýtickým motivem boje kmenu Lapithů s kentaury. [447-438 př. n. l., mramor, umístění: British muzeum, Londýn]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Erechtheion: Karyatida a iónský sloup 4 m

Karyatida, socha ženské postavy plnící účel sloupu, pochází z jižní předsíně chrámu Erechtheionu z athénské Akropole. Iónský sloup pochází ze severní předsíně chrámu. [421-407 př. n. l., mramor, umístění: British muzeum, Londýn]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Umírající Gal 4 m

Římská kopie ztracené sochy z antického Řecka z roku cca 220 př. n. l. zachycuje umírajícího Gala. [mramor, výška 93 cm, umístění: Kapitolská muzea, Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Faun Barberini (spící satyr) 6 m

Mramorová socha zachycující satyra, mýtického poloboha, v opileckém polospánku. [cca 220 př. n. l., mramor, umístění: Glyptothek, Mnichov]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Níké Samothrácká 3 m

Socha okřídlené bohyně vítězství stojící na přídi kamenné lodi připomíná vítěznou námořní bitvu. [cca 190 př. n. l., mramor, výška 3,28 m, umístění: Louvre, Paříž]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Pergamonský oltář 9 m

Vlysy Pergamonského oltáře ukazují mýtickou nebeskou bitvu o nadvládu nad zemí a nebem. [200-150 př. n. l., umístění: Pergamonmuseum, Berlín]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Pompeje: Alexandrova mozaika z Faunova domu 6 m

Římská kopie ztracené řecké malby z roku cca 315 př. n. l. zachycuje moment vítěztví Alexandra Veliké v bitvě u Issu. [cca 100 př. n. l., mozaika, umístění: Národní archeologické muzeum, Neapol]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.