Starověké umění

Starověký Řím

Pompeje, Koloseum, Pantheon...

77 minut

Procházka starověkým Římem 14 m

Díky počítačové simulaci se můžeme podívat do starověkého Říma a spatřit, jak pravděpodobně vypadal v r. 320 n. l. Hovoří: Bernard Frischer a Steven Zucker.

Vykopávky v Římě 2 m

Jak je možné, že se díky vykopávkám dozvíme tolik informací o historii města? Hovoří: Darius Arya a Beth Harris.

Liviina vila: Namalovaná zahrada 4 m

Freska namalovaná na zdech sklepní místnosti, kde se za horkých dní schovávali před teplem obyvatelé domu. [30-20 př. n. l., nástěnná malba, umístění: Palazzo Massimo alle Terme, Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Portunův chrám 3 m

Římský chrám v iónském stylu z 1. století před Kristem. [120-80 př. n. l., travertin, tufa a štuk, umístění: Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Veristické mužské portréty 3 m

Mramorové busty veristicky, tzn. realisticky a pravdivě, zachycují tváře privilegovaných římský občanů. [1. stol. př. n. l., mramor, umístění: Vatikánská muzea, Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Socha císaře Augusta 5 m

Socha zidealizovaně ukazuje podobu římského císaře Augusta. [1. stol. n. l., mramor, umístění: Vatikánská muzea, Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Ara Pacis – Oltář míru 11 m

Oltář zasvěcený bohyni míru Pax připomíná nastolení míru po návratu císaře Augusta z tažení na území Španělska a Francie. [13-9 př. n. l., mramor, umístění: Museo dell'Ara Pacis, Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Koloseum 9 m

Oválný amfiteátr v centru Říma je užasným pomníkem staviteských schopností Římanů. [70-80 n. l., umístění: Řím]. Hovoří: Valentina Follo, Beth Harris a Steven Zucker.

Trajánův sloup 5 m

Trajánův sloup z kararského mramoru věnovaný císaři Trajánovi za jeho vítězství nad Dáky. [113 n. l., mramor, umístění: Řím]. Hovoří: Valentina Follo, Beth Harris a Steven Zucker.

Pantheon 9 m

Kruhový chrám původně zasvědcený všem bohům a od roku 609 n. l. zasvědcený Panně Marii. [cca 120 n. l., umístění: Řím]. Hovoří: Beth Harris a Steven Zucker.

Hadrián: císařský palác 2 m

Hadrián postavil obrovský komplex na venkově, Hadriánovu vilu v Tivoli, asi 30 km východně od Říma. Zdroj: Britské muzeum.

Konstantinův oblouk 11 m

Oblouk postavený na památku vítězství Konstantina u Mulvijského mostu. [315 n. l., mramor, umístění: Řím]. Hovoří: Valentina Follo, Beth Harris a Steven Zucker.