Elementární algebra
Přihlásit se

Výrazy s proměnnou

Seznámíme se s tzv. proměnnou.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

67 minut

Co je to proměnná? 4 m

Dabované – Vysvětlení, že proměnná je jen symbol, který zastupuje různé hodnoty.

Výrazy se dvěma proměnnými 2 m

Dosazování do výrazu se dvěma proměnnými a výpočet hodnoty výrazu.

Hodnota výrazu s dvěma proměnnými 4 m

Dabované – Výpočet hodnoty výrazu s dvěma proměnnými.

Zápis výrazů 1 4 m

Dabované – Ze slovního popisu napiš výraz.

Sčítání proměnných 5 m

Využití síly Chucka Norrise k porozumnění sčítání proměnných.

Původ algebry 7 m

Odkud pochází slovo algebra? Kdo byl vlastně otcem algebry?

Abstraktnost 7 m

Obecné vysvětlení pojmu "abstraktní"

Krása algebry 4 m

Dabované – Proč je důležitá matematická abstrakce?

Úvod do kartézských souřadnic 11 m

Kterak francouzský filosof René Descartes propojil algebru a geometrii. Konečně se dozvíme se, proč se lineárním rovnicím říká lineární.

Vyjádření neznámé ze vzorce 1 4 m

Dabované – Vyjádření vztahu pro výpočet teploty ve stupních Celsia ze vztahu pro výpočet teploty ve stupních Fahrenheita.

Výpočet hodnoty výrazu s exponenty 2 3 m

Jak vypočítat hodnotu výrazu s exponenty (mocniteli) "na prvou" a "na nultou".