Elementární algebra
Přihlásit se

Výrazy s proměnnou db

Seznámíme se s tzv. proměnnou.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

63 minut

Co je to proměnná? 4 m

V česky namluveném videu si vysvětlíme, že proměnná je jen symbol, který zastupuje různé hodnoty.

Práce s výrazy - dosazování 2 m

Prostým dosazováním do výrazů se dvěma proměnnými vypočítáme jejich hodnotu.

Práce s výrazy - dosazování 2 2 m

V česky namluveném videu si ještě jednou procvičíme dosazování čísel za proměnné v zadaném výrazu.

Přepis výrazů ze slovního vyjádření na matematické 2 m

Slovní popis výrazu v českém jazyce máme za úkol převést na řeč matematickou, tedy pomocí čísel, proměnných a znamének matematických operací.

Sčítání proměnných 5 m

Pokud se s proměnnými stále nemůžeme skamarádit, zkusme si je představit jako Chucky Norrise.

Původ algebry 7 m

Odkud pochází slovo algebra? Kdo byl vlastně otcem algebry?

Abstraktnost 7 m

Obecné vysvětlení pojmu "abstraktní"

Krása algebry 4 m

Dabované – Proč je důležitá matematická abstrakce?

Úvod do kartézských souřadnic 11 m

Kterak francouzský filosof René Descartes propojil algebru a geometrii. Konečně se dozvíme se, proč se lineárním rovnicím říká lineární.

Vyjádření neznámé ze vzorce 1 4 m

Dabované – Vyjádření vztahu pro výpočet teploty ve stupních Celsia ze vztahu pro výpočet teploty ve stupních Fahrenheita.

Výpočet hodnoty výrazu s exponenty 2 3 m

Jak vypočítat hodnotu výrazu s exponenty (mocniteli) "na prvou" a "na nultou".