Elementární algebra
Přihlásit se

Rovnice

Zápis definující rovnost dvou výrazů.

Tento obsah spravuje Petra Jirůtková.

8 minut
Navazuje na Výrazy s proměnnou.

Proměnné, výrazy a rovnice 4 m

Dabované – Zavedení výrazu s promměnnou a výpočet hodnoty výrazu pro dané hodnoty proměnných.