Přihlásit se

Podobnost trojúhelníků

.

2 hodiny

Dokazování podobnosti čtyřúhelníků pomocí shodných úhlů 7 m

Porovnávání velikostí vnitřních úhlů čtyřúhelníku k dokázání jejich podobnosti

Základy podobnosti trojúhelníků 9 m

Co to znamená, když jsou trojúhelníky podobné.

Pravidla pro podobnost trojúhelníků 12 m

Jaké informace potřebujeme znát pro určení podobnosti trojúhelníků?

Úlohy na podobnost trojúhelníků 9 m

Několik příkladů hledání podobnosti trojúhelníků.

Úlohy na podobnost 8 m

Dvě úlohy, které se řeší pomocí podobnosti

Úlohy na podobnost, kde stejné strany hrají jinou roli 6 m

Stejné strany v podobných trojúhelnících, které si ale neodpovídají

Věta o ose úhlu a její důkaz 9 m

Vysvětlení, co to je věta o ose úhlu, a její důkaz.

Příklady na větu o ose úhlu 3 m

Využití větu o ose úhlu k vypočítání délek stran trojúhelníku

Výpočet obsahu pomocí podobnosti a shodnosti 10 m

Příklad na využití podobnosti a shodnosti k vypoočítání obsahu trojúhelníku

Náročnější příklad na podobnost trojúhelníků 10 m

Zajímavý příklad na podobnost, kde nemáme mnoho daných informací, se kterými bychom mohli počítat

Zlatý řez a Rembrandtův autoportét 8 m

V tomto videu se dozvíme něco o zlatém řezu a čísle φ.

Výpočet poloměru Měsíce pomocí zlatého řezu 6 m

Využití znalostí o Zlatém řezu k výpočtu velikosti Měsíce

Podobnost trojúhelníků aplikovaná na kulečníkový stůl. 7 m

Využití znalosti podobností trojúhelníků v praktickém případě kulečníkového stolu