Přihlásit se

Shodnost trojúhelníků

.

2 hodiny

Podobné trojúhelníky a sss 11 m

Co to znamená, když se řekne, že dva trojúhelníky si jsou podobné.

Další věty o shodnosti trojúhelníků 13 m

"sss, sus, usu a uus věty o shodnosti trojúhelníků. Důkaz toho, že sss je vhodné pouze podobnost a ssu není vhodné pro nic. "

Proč věta strana-strana-úhel není důkazem shodnosti trojúhelníku 7 m

Více informací o větě ssu a speciální případ s pravým úhlem

Shodnost trojúhelníků 7 m

Použití vět o shodnosti trojúhleníku - sss, sus a usu.

Shodná ramena a úhly při základně v rovnoramenném trojúhelníku 9 m

Důkaz toho, že shodná délka ramen znamená i shodnou velikost úhlů při základně

Rovnostranný trojúhelník a shodné úhly 6 m

Velikost vnitřních úhlů je 60° Equilateral Triangle Sides and Angles Congruent

Výpočet úhlů v trojúhelníku 5 m

Další z příkladů na využití shodnosti a podobnosti trojúhelníků, tentokrát k výpočtu velikostí úhlů v trojúhelníku.

Příklady výpočtů rovnoramenných a rovnostranných trojúhelníků 6 m

Tři příklady s rovnoramennými a rovnostrannými trojúhelníky.

Další příklad na rovnoramenný trojúhelník 6 m

Příklad na výpočet možných úhlů v rovnoramenném trojúhelníku, využití algebraických znalostí.

Příklad s rovnoramenným trojúhelníkem a rovnoběžkami 3 m

Spojení znalostí o rovnoramenném trojúhelníku a rovnoběžkách.

Dvousloupcový důkaz toho, že jsou dvě úsečky kolmé 11 m

Použití vět o shodnosti trojúhelníků k důkazu kolmosti protínajících se úseček

Důkaz udělaný s pomocí shody trojúhelníků 6 m

Důkaz, že bod je středovým bodem úsečky, pomocí shody trojúhelníků.

Shodné trojúhelníky, příklad 2 12 m

Důkaz, že úsečky mají stejnou délku

Úloha na výpočet úhlu zadaného pomocí čtverce a kružnice 8 m

Příklad na výpočet velikosti úhlu