Přihlásit se

Úhly II

.

60 minut

Algebraický výpočet velikosti vrcholových úhlů 3 m

Using algebra to find the measures of vertical angles

Důkaz: Vrcholové úhly jsou stejně velké 5 m

Důkaz o shodnosti vrcholových úhlů.

Příklad na doplňkové úhly s použitím algebry 3 m

Vypočítáme doplňkové úhly s použitím algebry.

Příklad: Algebraický výpočet velikostí vedlejších úhlů 3 m

Vypočítáme hodnotu dvou vedlejších úhlů na základě toho, že víme, že vedlejší úhly dávají v součtu 180 stupňů.

Důkaz rovnoběžnosti pomocí velikostí souhlasných úhlů 5 m

Důkaz sporem týkající se rovnoběžek pomocí stejných velikostí souhlasných úhlů.

Algebra a velikosti úhlů 5 m

Použití algebry k nalezení velikosti úhlů vytvořených příčkou

Dokazování stejné velikosti úhlů 5 m

Dokázání, že dva úhly mají stejnou velikost

Součet vnitřních úhlů v mnohoúhelníku 9 m

Obecný způsob zjištění součtu vnitřních úhlu v jakémkoli mnohoúhelníku.

Součet vnějších úhlů konvexních mnohoúhelníků 5 m

Elegantnější způsob zjišťování součtu vnějších úhlů konvexního mnohoúhelníku.

Úhly u rovnoběžek a příček 2 5 m

Příklady na počítání úhlů mezi rovnoběžkami a příčkami.