Účetnictví
Přihlásit se

Účtová třída 1 - Zásoby

Zaúčtování zásob materiálu, zboží a zásob vlastní výroby. Zaúčtování dodávek na cestě a nevyfakturovaných dodávek. Videa byla pořízena v roce 2014 a 2015.

Tento obsah spravuje Eliška Galambicová.

15 minut

Dodávky na cestě 6 m

Využití účtů 119 - Materiál na cestě a 139 - Zboží na cestě.

Nevyfakturované dodávky 10 m

Využití účtu 389 - Dohadné účty pasivní.