Účetnictví
Přihlásit se

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy

Charakteristika účtové třídy 3. Charakteristika pohledávek a závazků. Účtování poskytnutých a přijatých provozních záloh. Účtování daní a dotací. Směnky k úhradě a směnky k inkasu. Zúčtování se zaměstnanci a se společníky.

Tento obsah spravuje Eliška Galambicová.

60 minut

Daň z přidané hodnoty (DPH) 9 m

Výpočet a zaúčtování daňové povinnosti či nadměrného odpočtu DPH.

Účtování dotací 8 m

Účtování o nároku a přijetí investiční a provozní dotace.

Kurzové rozdíly 13 m

Zaúčtování kurzových rozdílů.

Směnky 11 m

Účtování o směnkách k úhradě či inkasu.

Zaúčtování mezd 6 m

Zaúčtování mezd zaměstnanců a společníků.

Zúčtování se společníky 12 m

Účtování o pohledávkách a závazcích ke společníkům.