Účetnictví
Přihlásit se

Účetní doklady

Význam a členění účetních dokladů, náležitosti účetních dokladů, pravidla oběhu dokladů, způsoby oprav v účetních dokladech, archivace a skartace účetních dokladů.

Tento obsah spravuje Eliška Galambicová.

0 minut
Navazuje na Účetní zásady.