Účetnictví
Přihlásit se

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Charakteristika dlouhodobého majetku. Oceňování a pořízení dlouhodobého majetku. Odpisy dlouhodobého majetku. Inventarizace dlouhodobého majetku. Vyřazení dlouhodobého majetku.

Tento obsah spravuje Eliška Galambicová.

65 minut

Účtování DM 1 10 m

Schéma účtování pořízení dlouhodobého majetku v tuzemsku a ze zahraničí. Tvorba pořizovací ceny. Schéma účtování pořízení dlouhodobého majetku darem, vkladem u právnické osoby. Video pořízené v roce 2014, platné i v dalších letech.

Účtování DM 2 8 m

Schéma účtování pořízení dlouhodobého majetku vkladem u fyzické osoby, pořízení vlastní výrobou, dodatečné zařazení odpisovaného a neodpisovaného majetku do užívání - účtování přebytku zjištěného při inventarizaci. Video pořízené v roce 2014, platné i v dalších letech.

Účtování DM 3 3 m

Účtování prodeje dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku. Video pořízené v roce 2014, platné i v dalších letech.

Účtování DM 4 10 m

Souhrnný příklad na účtování o dlouhodobém majetku. Pořízení DM, tvorba pořizovací ceny DM, zařazení majetku do užívání, odpisy DM, prodej DM, vyřazení DM, nákup DM ze zahraničí. Video pořízené v roce 2014, platné i v dalších letech.

Účtování DM 5 14 m

Souhrnný příklad na účtování o dlouhodobém majetku. Pořízení DM ze zahraničí (ze zemí EU, ze zemí mimo EU), tvorba pořizovací ceny DM, zařazení majetku do užívání, dodatečné zařazení odpisovaného a neodpisovaného majetku do užívání, zaúčtování kurzových rozdílů, pořízení DM darem. Účtování vkladu majetku mimo základní kapitál. Účtování pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku. Video pořízené v roce 2014, platné i v dalších letech.

Účetní odpisy 1 10 m

Příklad výpočtu účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku.

Účetní odpisy 2 11 m

Příklad výpočtu účetních odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.