Účetnictví
Přihlásit se

Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Charakteristika účtové třídy 4. Základní kapitál a jeho změny v s. r. o. a v a. s.. Kapitálové fondy a fondy tvořené ze zisku. Dlouhodobé cizí zdroje. Účtováníindividuálního podnikatele.

Tento obsah spravuje Eliška Galambicová.

68 minut

Rozdělení výsledku hospodaření 13 m

Účtování o rozdělení zisku a vypořádání ztráty.

Kapitálové fondy 9 m

Účtování na kapitálových fondech.

Změny základního kapitálu v s. r. o. 11 m

Účtování o zvýšení a snížení základního kapitálu v s. r. o.

Dlouhodobé závazky 11 m

Účtování o dlouhodobých závazcích.

Individuální podnikatel 12 m

Účtování individuálního podnikatele.

Rezervy 11 m

Účtování tvorby a rozpuštění zákonných a ostatních rezerv.