Makroekonomie

HDP: Měření národního důchodu

Co je HDP a cyklický tok příjmů a výdajů? Jaké jsou složky HDP? Rozdíl mezi nominálním a reálným HDP.

84 minut
Navazuje na Úvod do ekonomie.

Cyklický tok příjmů a výdajů 9 m

Jak funguje tok zdrojů v nejjednodušší možné ekonomice?

Rozbor hrubého domácího produktu 12 m

Co HDP měří a co ne?

Více o příspěvku k HDP konečného výrobku a mezivýrobku. 3 m

Co se stane, když výrobek není dokončen v daném období?

Investice a spotřeba 8 m

Jaký je rozdíl mezi běžným a ekonomickým pojetím investice a spotřeby?

Pohled na HDP ze strany příjmů a výdajů 5 m

Pohled na jednoduchý ekonomický model.

Složky HDP 5 m

Složky výdajového modelu HDP jsou spotřeba, investice, vládní výdaje a čistý export.

Příklady výpočtu HDP 6 m

Jak různé typy výdajů ovlivní výpočet HDP?

Reálný HDP a nominální HDP 8 m

Jak můžeme použít reálný HDP k měření skutečného růstu produktivity?

Deflátor HDP 6 m

Co je deflátor HDP a jaký je jeho vztah k nominálnímu a reálnému HDP?

Propojení příjmů s růstem kapitálu a vznikem nerovnosti 7 m

Propojení příjmů s růstem kapitálu a vznikem nerovnosti

Konvergence v makroměřítku 3 m

Konvergence v makroměřítku

Vzdělání jako síla konvergence 12 m

Vzdělání jako síla konvergence