Makroekonomie

Inflace: měření životních nákladů

Co je inflace a index spotřebitelských cen? Rozdíl mezi reálným a nominálním výnosem. Co je deflace? Jak vypadá Phillipsova křivka a jak souvisí inflace s nezaměstnaností?

58 minut

Úvod do inflace 8 m

Co jsou základy cenové inflace a CPI (index spotřebitelských cen)?

Skutečný CPI-U (index spotřebitelských cen pro městské spotřebitele) spotřební koš 7 m

Jaké jsou skutečné váhy pro CPI-U spotřební koš?

Reálný a nominální výnos 3 m

Co je reálný a nominální výnos?

Vztah mezi nominálním a reálným výnosem a inflací 4 m

Jak vypočítáme reálný výnos?

Deflace 3 m

Co je deflace?

Ceny řídí spíš rychlost peněz než kvantita 4 m

Jak může rychlost peněz řídit růst ceny?

Stagflace 3 m

Jak může nabídkový šok zvednout ceny a způsobit stagnaci ekonomiky?

Deflační spirála 4 m

Co je deflační spirála?

Hyperinflace 4 m

Co je hyperinflace? Příklady hyperinflace: Výmarské Německo, maďarské pengo a zimbabwský dolar.

Základy míry nezaměstnanosti 10 m

Jak se počítá velmi diskutovaná míra nezaměstnanosti (U-3)?

Phillipsova křivka 9 m

Co je Phillipsova křivka? Proč mají inflace a nezaměstnanost tendenci nepřímo korelovat?